sıradağ
Büyüt
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görülen şekliyle Himalayalar 

Sözlükte "sıradağ" ne demek?

1. Ortak özellikler gösteren, aralarında uzunlamasına vadilerin bulunduğu dağlar dizisisıradağ

Sıradağ kelimesinin ingilizcesi

mountain chain, mountain range